https://www.fitzenyuhrineves.cz/lekce/

LEKCE VEDEME V MALÝCH SKUPINKÁCH (1-3 klientky), PO CELOU OTEVÍRACÍ DOBU NAŠEHO FITKA. JEDNA PERMANENTKA LZE VYUŽÍT NA VŠECHNY DRUHY LEKCÍ.

VÝHODY? 

TRENÉRKA SI LÉPE OHLÍDÁ KLIENTKU, 

CHYBY PŘI CVIČENÍ JSOU MINIMÁLNÍ. 

LEKCE JE VELMI PODOBNÁ INDIVIDUÁLNÍMU CVIČENÍ. 

TAKÉ MÁTE VÍCE ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ. 

LEKCE PROBÍHAJÍ VE VÁMI ZVOLENÉM DNI A ČASE ( V OTEVÍRACÍ DOBĚ ). STAČÍ SE JEN OBJEDNAT MIN. HODINU PŘED ZAČÁTKEM LEKCE. 

FULLBODY - Vedená lekce s individuálním přístupem. Trenérka hlídá a opravuje Vámi provedený pohyb. Lekce začínající zahřátím, mobilitou a aktivací těla. Poté se jedná o kombinaci základních komplexních cviků s fyzio prvky pro horní i dolní část těla, které vám pomůžou ke krásné postavě. Během cvičení je brán velký důraz na funkčnost, techniku cviku...

https://www.fitzenyuhrineves.cz/lekce/